การออมทรัพย์
คุณสมบัติ    
1.สมาชิกออมทรัพย์หรือฝากเงินได้โดยการซื้อสินค้าน้ำมันนวดสมุนไพรตราจระเข้เท่านั้น

2.การซื้อสินค้าน้ำมันนวดสมุนไพรตราจระเข้ 1 กล่องในราคา 400 บาทบริษัทรวมพลังเครือข่ายสมาคมสมุนไพรอินเตอร์จะคืนเงินออมให้สมาชิกจำนวน 200 บาทแจ้งเป็นหุ้นได้ 20 หุ้นหุ้นละ 10 บาท

3.สมาชิกออมทรัพย์หรือฝากหุ้นได้ไม่จำกัด

4.เมื่อสมาชิกออมทรัพย์หรือฝากหุ้นครบ 1 ปีทางบริษัทรวมพลังเครือข่ายสมาคมสมุนไพรอินเตอร์จะคืนเงินออมทรัพย์หรือเงินฝากหุ้นพร้อมปันผลกำไรคืนให้กับสมาชิกทั้งหมด โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของสมาชิกเท่านั้น

5.วันเวลาแจ้งการโอนเงินออมทรัพย์หรือเงินฝากหุ้นพร้อมเงินปันผลกำไรทางบริษัทรวมพลังเครือข่ายสมาคมสมุนไพรอินเตอร์จะเป็นผู้กำหนดและแจ้งให้สมาชิกทราบเท่านั้น