การสมัครสมาชิก  
คุณสมบัติ    
1.เป็นสมาชิกในบริษัทสมุนไพรอินเตอร์ตำแหน่ง superstar และ VIP เท่านั้น    
2.ได้รับอนุมัติจากประธานบริษัทรวมพลังเครือข่ายสมาคมสมุนไพรอินเตอร์เท่านั้น    
3.เป็นผู้ไม่ได้กระทำผิดกฎระเบียบจรรยาบรรณของบริษัทสมุนไพรอินเตอร์อย่างร้ายแรง    
4.เสียค่าสมัครสมาชิกแรกเข้า 100 บาท